Bwyd a Diod 

Marchnadoedd

Machynlleth - Pob Dydd Mercher

Mae marchnad Machynlleth yn denu amrywiaeth o stondinau gan gynnwys ffermwyr lleol, cynnyrch organig, crefftwyr a bwyd stryd o’r India. Mae’r farchnad yn cael ei chynnal ar strydoedd y dref bob dydd Mercher ers dros saith can mlynedd ac yn sicr yn werth ymweld â hi.

Machynlleth market

Wedi’i lansio ym mis Mai 2000, mae ganddi hyd at 30 o stondinau. Mae wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014 ac yn 2011, fe’i dewiswyd drwy bleidlais yn un o’r 10 Uchaf ymhlith Marchnadoedd Ffermwyr y DU​.

Aberystwyth
Dinas Mawddwy - 2il Sul y mis

O 10yb – 2yp. Ceir craidd o ryw 8 stondin reolaidd ac ychwanegir at y rhain ar gyfer achlysuron arbennig – roedd gan ein Marchnad Nadoligaidd 20 o stondinau crefft a bwyd. Fe’i cynhelir yng Nghanolfan Arddio Camlan oddi ar yr A470.

Gwyliau bwyd a diod

Mis Awst

Dewch ynghyd i ddathlu popeth sy’n ymwneud â Bwyd a Diod –  gyda lle wedi’i neilltuo i’r pysgod a ddelir yn lleol yn aber afon Dyfi a dyfroedd y cylch. Dewch i weld arddangosiadau coginio byw ar Gei Aberdyfi a mwynhau amrywiaeth eang o stondinau cynnyrch lleol a stondinau uchel eu safon ym marchnad y ffermwyr.

Mach Maethlon

Sefydliad yn Nyffryn Dyfi yw Mach Maethlon, sy’n rhoi mynediad i dir i’r gymuned ar gyfer tyfu, yn creu gofodau maethlon cyhoeddus gyda gwirfoddolwyr ac yn darparu cynllun bagiau llysiau tymhorol.

Mae Mach Maethlon yn creu gerddi maethlon o gwmpas Machynlleth gyda chymorth gwirfoddolwyr lleol. Mae ein cnydau am ddim i bawb eu hel.
Mae Dyfi Land Share yn cysylltu tirfeddianwyr a thyfwyr gan hwyluso mynediad i dir ar gyfer cynhyrchu bwyd. Rydym yn cynnig cefnogaeth wrth baru tir a thyfwyr ac yn rheoli cytundebau tir. 

Menter gydweithredol i dyfwyr yn Green Isle Growers. Mae gennym sawl safle tyfu gan gynhyrchu bwyd cynaliadwy heb gemegau. Rydym yn darparu bagiau llysiau lleol ac iach yn wythnosol rhwng mis Mehefin a Rhagfyr.  

Dyfi Distillery

Â’i chartref yng Nghanolfan Grefft Corris, mae Dyfi Distillery yn ficro-ddistyllwr jin a gwirodydd o’r radd flaenaf gan ddefnyddio planhigion gwyllt o Gymru, wedi’u hel o fewn Biosffer Dyfi. Cyfle prin i ymweld â distyllfa arbenigol leol ar waith yn ogystal â chanolfan grefft, Labyrinth y Brenin Arthur a Corris Mine Explorers.

Dydd Sul 13 Awst 2017

Gŵyl Fwyd a gynhelir ar Bromenâd Aberystwyth gyda phob math o stondinau a gweithgareddau: arddangosiadau coginio a sesiynau blasu bwyd gan arbenigwyr pysgod a chogyddion gwestai lleol; arddangosiadau’n cynnwys achub bywyd syrffio a chrefft gain clymu pry; arddangosiad castio gan y pencampwr byd, Hywel Morgan; stondinau bwyd Marchnad Ffermwyr arobryn Aberystwyth, stondinau celf a chrefft a gweithgareddau crefft i blant. Mae cystadlaethau’n cynnwys Pencampwriaeth Crancod y Byd Aberystwyth.

Aberystwyth Sea to Shore Festival
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Dyfi Biosphere Social Media channels:

Marchnad Machynlleth