top of page

Addysg

Grŵp Addysg Biosffer Dyfi -  DBEG

Mae'r grŵp hwn yn cynorthwyo addysgwyr a dysgwyr i gael cymaint o fudd ag sy’n bosibl o’r cyfleodd dysgu arbennig a gynigir trwy statws un o Warchodfeydd Biosffer UNESCO. Rhwydwaith amrywiol o ddarparwyr addysg ffurfiol ac anffurfiol o fewn Biosffer Dyfi yw’r Grŵp. Mae’n gallu adnabod a chomisiynu prosiectau addysg newydd, cyfeirio at bartneriaid potensial, a rhoi mynediad i adnoddau dysgu sy’n gysylltiedig â’r Biosffer. 

Diolch am y neges

bottom of page