top of page

Cerdded, Bws a Thrên
Ehanga dy orwelion

trenau a bysiau amserlen.jpg
trenau a bysiau map.jpg

Taith Glandyfi

Cymerwch y trên neu’r bws i Landyfi a dilynwch y llwybr trwy’r coed i gyfeiriad Fferm Melindwr. O fan hyn bydd Llwybr Arfordir Cymru yn dringo tuag at waelodion y Foel Fawr (268m). Gwelir golygfeydd godidog o’r afon Ddyfi a mynyddoedd Tarren oddi yma. Ar bwynt uchaf y daith mae topograff yn nodi mannau o ddiddordeb yn aber yr afon Ddyfi. Dilynwch y llwybr drwy goetir hardd Cwm Einion tuag at Ffwrnais, lleoliad safle Cadw Ffwrnais Dyfi a ddefnyddiwyd yn y 18ed ganrif i fwyndoddi mwyn haearn.  Cliciwch ar y penawd am fap

Lluniau - Craig Swanson

Glandyfi Craig Swanson 1 .jpg
Glandyfi Craig Swanson 3.jpg
Glandyfi Craig Swanson 4.jpg
Glandyfi Craig Swanson 2 .jpg

Taith Borth

Mae’r daith yma yn dechrau yn Borth gan ddilyn Llwybr Arfordir Cymru tuag at  eglwys St Matthew. Cymerwch ofal wrth groesi’r rheilffordd a chroeswch yr afon Leri tuag at Cors Fochno. Mae’r gors fawn yn rhan o warchodfa Biosffer ddynodedig  UNESCO.  Mae’r gyforgors sy’n 7 metr o ddyfnder  yn un o’r enghreifftiau gorau  o gorsydd mawn ym Mhrydain. Edrychwch am y gylfinir, y giach a’r pibydd coesgoch wrth i chi ddilyn y llwybr tuag at fferm Cerrig- Cyranau- Isaf. Mae’r llwybr yn dychwelyd i Borth heibio fferm Pant-y-dwn.  Cliciwch ar y penawd am fap.

Lluniau - Christopher Denny.

Christopher Denny _20200129-Cors Fochno walk-3.jpg
Christopher Denny _Pwll ddu-69.jpg
Christopher Denny _Cerrig Cyrannau isaf.jpg
Christopher Denny _Cors Fochno 2.jpg
Christopher Denny _Cors Focho 1.jpg

Taith Tywyn

O’r orsaf drenau dilynwch Lwybr Arfordir Cymru ar hyd y promenâd. Mae’r daith yn croesi’r rheilffordd a phasio safle gwersyll RAF a ddefnyddiwyd yn ystod yr Ail Ryfel byd tuag at Aber Dysynni. Mae’r lagŵn o ddŵr hallt yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac mae’n hafan i adar y gwlyptir. Mae’r llwybr yn dilyn glannau’r afon Dysynni a cheir golygfeydd gwych o Graig yr Aderyn a Chadair Idris. Gallwch ymweld â’r goedwig yn Ynysmaengwyn cyn dychwelyd i Dywyn. Cliciwch ar y penawd am fap.

Lluniau - Sue Wolfe

Sue Wolfe _Cadair Idris.jpg
Sue Wolfe _Snowy Cadair Idris .jpg
Sue Wolfe _Craig yr Aderyn .jpg
Sue Wolfe _Broadwater.jpg
Sue Wolfe _Dysynni.jpg
Sue Wolfe _Beacon Hill and Broadwater.jpg

Taith Aberdyfi

Mae’r gylchdaith yma’n dilyn Llwybr Arfordir Cymru ac yn dringo uwchlaw’r dref trwy goedlan Allt Goch tuag at Erw Pistyll. Mae’r daith yn dilyn llwybr yr arfordir tuag at y ffordd ac yn troi i’r chwith tuag at ffermydd Crychnant a Threfeddian. Mae’r gysgodfa gwyn ym Mhen y Bryn yn cynnig golygfeydd gwych o aber yr afon Ddyfi. Honnir bod castell canoloesol a godwyd yn y 1150au wedi`i lleoli yn y safle yma. Cliciwch ar y penawd am fap.

Lluniau - Josh Cooper

thumbnail_1806_Aberdyfi Josh Cooper .jpg
thumbnail_1709_Dyfi Estuary Josh Cooper .jpg
thumbnail_1605_Aberdyfi Josh Cooper .jpg
Fishing Boat Josh Cooper .jpg
bottom of page