top of page
Dewch yn gefnogwr

Mae cefnogwyr yn talu isafswm o £1 y mis fel cyfraniad i gost cydlynu a datblygu menter Biosffer Dyfi. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn oherwydd nid yw’r Biosffer yn derbyn unrhyw ‘gyllid craidd’ - pobl a sefydliadau’n cydweithio sy’n ei alluogi i gyrraedd ei nodau.

Oherwydd nad sefydliad â’i gyfrif banc ei hun mo’r Biosffer, mae’r Ymddiriedolaeth Ddatblygu leol, ecodyfi, yn rheoli’r arian hwn ar ran Partneriaeth Biosffer Dyfi.

bottom of page