top of page

Chwedlau o'r Biosffer Dyfi

Flwyddyn y Chwedlau

Mae 2017 yn ‘Flwyddyn y Chwedlau’ yng Nghymru; amser delfrydol i ddysgu am ddiwylliant a threftadaeth Biosffer Dyfi.

 

Yn ystod Chwefror a Mawrth trefnodd ecodyfi, gyda chymorth gan Croeso Cymru a Chyngor Sir Powys cyfres fer o ddigwyddiadau lle'r oedd y gynulleidfa gyda’r cyfle i gymryd rhan.

 

Mae’r fideos byr isod yn rhoi blas i rai o chwedlau lleol. #GwladGwlad

 

 

Defnyddiwch eich cod QR ar y llun isod i gael ap Chwedlau’r Gorllewin ar eich dyfais. Mae’r ap ar gael am ddim ar yr ‘App Store’ neu ‘Playstore’-chwiliwch am ‘Legends of the West- Chwedlau’r Gorllewin’.

Mae’r ap yma yn dod a thirwedd chwedlonol Ceredigion yn fyw drwy adrodd storiâu, yn ogystal â chynnwys gweithgareddau ag gwybodaeth i'ch dyfais symudol wrth iddych ddarganfod yr ardal. Mae'r ap yn defnyddio technoleg GPS a thechnoleg lleoliad ‘beacon’ i ddangos y cynnwys priodol ar eich dyfais yn ôl eich lleoliad.

Mae ‘Chwedlau’r Gorllewin’ yn galluogi chi i ymgysylltu yn ddyfnach i ddiwylliant yr ardal a darganfod lleoedd sydd wedi ei gysylltu â 12 chwedl ddiddorol gan gynnwys Taliesin, Cantre’r Gwaelod a Twm Sion Cati.

Cafodd yr ap i ddatblygu ar y cyd gan ecodyfi, Cyngor Sir Ceredigion gyda help cyllid gan Croeso Cymru.

Ap Chwedlau’r Gorllewin-

Cantre'r Gwaelod - The Welsh Atlantis – (fersiwn Saesneg)
Cantre'r Gwaelod - The Welsh Atlantis (fersiwn Cymraeg)
Môr Hallt Cymru (fersiwn Saesneg)
Môr Hallt Cymru (fersiwn Cymraeg)
Genedigaeth Taliesin (fersiwn Saesneg)
Genedigaeth Taliesin (fersiwn Cymraeg)

Paentiad gan Saoirse Morgan

Wedi'i ariannu gan Croeso Cymru

Blwyddyn Chwedlau #FindYourEpic #GwladGwlad

Mae'r digwyddiadau hyn wedi eu hariannu drwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru, sydd â'r nod o annog syniadau ar gyfer cynhyrchion arloesol newydd drwy weithio mewn partneriaeth, a fydd yn cael effaith fwy ac yn denu mwy o ymwelwyr.

bottom of page