top of page

Cysylltu â ni

Ecodyfi

Y Plas, Machynlleth

UK

SY20 8ER

01654 703965

Oherwydd nad oes gan y Biosffer ei staff ei hun, mae’r partneriaid sector cyhoeddus yn cymryd eu tro i gefnogi’r Bartneriaeth a’i chyfarfodydd. Weithiau maent yn cytundebu ecodyfi, ymddiriedolaeth ddatblygu leol, i wneud hynny drostynt. Ar hyn o bryd mae ecodyfi hefyd yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y Biosffer. Mae hyn yn enghraifft o’r ffordd mae aelodau’r Bartneriaeth yn gweithredu ar ran yr holl fenter o dro i dro.

Diolch am y neges

bottom of page