top of page

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae cwmnïau cludiant cyhoeddus yn yr ardal yn cynnwys. 

Lloyds Coaches 

Mid Wales Travel

Gwasanaethau rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnwys: 

Trafnidiaeth Cymru 

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru (TrC) gan Lywodraeth Cymru yn 2016 i oruchwylio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Canfyddwch amseroedd trên, prynwch docynnau trên rhad, a chael gwybodaeth pryd mae'r trên yn rhedeg yn fyw mewn eiliadau, i gyd trwy glicio botwm.

Heb unrhyw ffioedd trafodion byddwch bob amser yn gallu dod o hyd i docynnau trên rhad ar gyfer eich taith,

a gyda'n ap am ddim, byddwch yn cael mynediad ar unwaith at amseroedd trenau ar flaenau eich bysedd.

Traveline Cymru 

Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yw Traveline Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus – bysiau a threnau – ar draws Cymru yn ogystal â gwybodaeth am lwybrau cerdded a beicio.

Ein diben yw bod yn ganolfan hollgynhwysol ar gyfer gwybodaeth am deithio, lle gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen am deithiau mewn un man drwy ddilyn ychydig o gamau syml.

The Cambrian Railway Y rheilffordd rhwng Amwythig, Pwllheli a hefyd Aberystwyth

​​

Trainline yw ap tren a bws mwyaf Ewrop.

bottom of page