Ymchwil

Hyd y gwyddom, Biosffer Dyfi yw’r unig Fiosffer sydd â phrifysgol ynddo! Mae’r ardal yn cael ei defnyddio’n helaeth iawn gan ymchwilwyr ac academyddion, yn enwedig afon Dyfi a’i haber gan ddaearyddwyr ffisegol a Chors Fochno gan ymchwilwyr hinsawdd a biolegol. Mae dau brosiect ymchwil weithredu mawr (COBWEB a Cymerau/Hydro-ddinasyddiaeth) wedi defnyddio’r Biosffer fel ardal arbrofi, un math o weithgarwch y mae biosfferau’n awyddus i’w hyrwyddo.

Lluniwyd y rhestr hon o bapurau ymchwil ar gyfer yr enwebiad gwreiddiol i UNESCO

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Dyfi Biosphere Social Media channels: