Mapiau a chynlluniau rheoli

Mapiau Biosffer Dyfi
Dyfi SSSI
Dyfi SSSI
map celf
map celf
Safleoedd gwarchodedig
Safleoedd gwarchodedig
Safleoedd gwarchodedig
Safleoedd gwarchodedig
Map coetiroedd
Map coetiroedd
Pen llyn a'r sarnau sac
Pen llyn a'r sarnau sac
Dyfi NNR
Dyfi NNR
Coed Cwm Einion SSSI
Coed Cwm Einion SSSI
Cors Fochno SAC
Cors Fochno SAC
Pencreigiau'r Llan SSSI
Pencreigiau'r Llan SSSI
Pendarreg Gopa a Moel Hyrddod SSSI
Pendarreg Gopa a Moel Hyrddod SSSI
Cwm Llyfnant
Cwm Llyfnant
Chynlluniau rheoli

Mae gan Fiosffer Dyfi gynefinoedd gyda gwahanol fathau o ddynodiad ac amddiffyniad. Mae gan y tair ardal graidd gynlluniau rheoli y gellir eu lawrlwytho isod.

Cynlluniau cydlynu