top of page

Yr Adolygiad Cyfnodol

Daeth yr ardal yn Fïosffer yn 2009, ac yn ôl rheoliadau UNESCO rhaid cynnal arolwg 10 mlynedd ohono yn awr er mwyn cadw ei statws.

Bu llawer o newidiadau yno yn ystod y cyfnod hwn, gyda phwyseddau amgylcheddol newydd megis newid yn yr hinsawdd, rhywogaethau ymledol a heintiau coetiroedd conwydd, a thoriadau mewn cyllidebau sector cyhoeddus hefyd.

Lawr lwythwch y dogfennay drafft canlynol:

Dyfi Forward Look (Saesneg yn unig) (1.6MB)

ac edrych trwy'r 'StoryMap' Biosffer Dyfi ar-lein (Saesneg yn unig)

Mae'r atodiadau ar gael yma (Saesneg yn unig)

bottom of page