Yr Adolygiad Cyfnodol

Daeth yr ardal yn Fïosffer yn 2009, ac yn ôl rheoliadau UNESCO rhaid cynnal arolwg 10 mlynedd ohono yn awr er mwyn cadw ei statws.

Bu llawer o newidiadau yno yn ystod y cyfnod hwn, gyda phwyseddau amgylcheddol newydd megis newid yn yr hinsawdd, rhywogaethau ymledol a heintiau coetiroedd conwydd, a thoriadau mewn cyllidebau sector cyhoeddus hefyd.

Lawr lwythwch y dogfennay drafft canlynol:

Dyfi Forward Look (Saesneg yn unig) (1.6MB)

ac edrych trwy'r 'StoryMap' Biosffer Dyfi ar-lein (Saesneg yn unig)

Mae'r atodiadau ar gael yma (Saesneg yn unig)