Ti Bia'r Biosffer

Ti Bia'r Biosffer Main.png

Ymgyrch Ffilm Ti Bia'r Biosffer

Pobl ifanc Dyffryn Dyfi yn dathlu pobl, diwylliant a mentergarwch eu cynefin


Mae Menter a Busnes wedi eu comisiynu i weithio gyda phobl ifanc i arddangos Biosffer Dyfi a'i gyfleoedd entrepreneuraidd trwy ymgyrch ffilm a chyfryngau cymdeithasol.

Dysgu mwy...

Her Ti Bia'r Biosffer: Cyfle i gipio £1,000 am chwip o syniad

Dyma dy gynefin, gwna wahaniaeth, gosod dy farc

Mae Biosffer Dyfi yn chwilio am grwpiau, sefydliadau a busnesau i gynnig syniadau am brosiectau fydd yn

dathlu ac arddangos egwyddorion y Biosffer.

Cynnigir £1000 i wireddu’r prosiect llwyddianus.

Dysgu mwy...

Gweithdai Ti Bia'r Biosffer

Cyfres o weithdai am ddim ar gyfer bobl busnes a darpar entrepreneuriaid o fewn ardal Biosffer Dyfi

Dysgu mwy...

Deunydd defnyddiol

Mwy o wybodaeth

Os hoffech mwy o wybodaeth yng nglyn â unrhyw agwedd o'r prosiect hwn, cysylltwch â Helen Lewis: helen.lewis@menterabusnes.co.uk

Hysbysiad Preifatrwydd

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon