top of page

Cyllidwyr Ffermio Cymysg – hanesion a'r dyfodol

Mae ffermio cymysg - ‘hanesion a'r dyfodol’, yn brosiect cydweithio a ariennir o dan raglenni LEADER Powys, Ceredigion a Gwynedd. Ariennir LEADER ei hun trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru fel rhan o Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.  

 

Mae partneriaid y prosiect hefyd yn ddiolchgar eu bod wedi derbyn cyllid cyfatebol gan Sefydliad Cymunedol Cymru o Gronfa Sefydliad Teulu Ashley.

bottom of page